Хятад улс 2020 онд дэлхийн хамгийн том гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг (ГШХО) хүлээн авав

2020 онд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг (ГШХО) дэлхийн хамгийн том хүлээн авагч нь Хятад эзэлж байсан бөгөөд урсгал нь 4 хувиар нэмэгдэж, 163 тэрбум долларт хүрсэн бол АНУ удаалжээ гэж НҮБ-ын Худалдаа хөгжлийн бага хурлын (ЮНКТАД) илтгэлд дурджээ.

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын бууралт хөгжингүй орнуудад төвлөрч, урсгал нь 69 хувиар буурч 229 тэрбум доллар болжээ.

Хойд Америк руу чиглэсэн урсгал 46 хувиар буурч, 166 тэрбум долларт хүрч, хил дамнасан нэгтгэх, худалдан авах ажиллагаа (ХШҮ) 43 хувиар буурчээ.

АНУ-д 2020 онд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 49 хувиар буурч, 134 тэрбум долларт хүрч буурчээ.

Европ дахь хөрөнгө оруулалт ч багассан. Урсгал гуравны хоёроор буурч 110 тэрбум доллар болжээ.

Хөгжиж буй эдийн засгуудад шууд хөрөнгө оруулалт 12 хувиар буурч, 616 тэрбум долларт хүрсэн боловч дэлхийн шууд хөрөнгө оруулалтын 72 хувийг тэд эзэлж байгаа нь түүхэн дэх хамгийн өндөр хувь юм.

Ази дахь хөгжиж буй орнууд бүлэглэн сайн ажиллаж, 2020 онд 476 тэрбум долларын шууд хөрөнгө оруулалтыг татан оролцуулж байхад Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоо (АСЕАН) -ын гишүүд 31 хувиар 107 тэрбум долларын гэрээ байгуулав.

Дэлхийн эдийн засаг 2021 онд сэргэх төлөвтэй байгаа хэдий ч цартахлын шинжтэй хэвээр байгаа тул гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын урсгал сул хэвээр байна гэж ЮНКТАД үзэж байна.

БНХАУ-ын эдийн засаг 2020 онд 2.3 хувиар өсч, эдийн засгийн томоохон зорилтууд хүлээгдэж байснаас илүү сайн үр дүнд хүрсэн гэж Үндэсний статистикийн газар даваа гарагт мэдэгдэв.

Тус улсын жилийн ДНБ 2020 онд 101.59 их наяд юань (15.68 их наяд доллар) болж, 100 их наяд юанийн босгыг давсан гэж NBS мэдээлэв.

Жилийн орлого нь 20 сая гаруй юаньтай аж үйлдвэрийн компаниудын гарц 2020 онд өмнөх оны мөн үеэс 2.8 хувиар, 12-р сард 7.3 хувиар өсчээ.

Жижиглэнгийн худалдааны өсөлт өнгөрсөн онд өмнөх оны мөн үеэс сөрөг 3.9 хувьтай гарсан боловч өсөлт 12-р сард эерэг 4.6 хувь болж сэргэв.

Тус улс 2020 онд үндсэн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын 2.9 хувийн өсөлтийг бүртгэв.

Улсын хэмжээнд судалгаанд хамрагдсан хотуудын ажилгүйдлийн түвшин арванхоёрдугаар сард 5.2 хувь, бүтэн жилийн дунджаар 5.6 хувьтай байна.


Бичлэгийн цаг: 4-р сарын 29-2021